Luk

bold.snak

Andet | Dansk Politik

1 2 3 ... 281 282 283 ... 3279 3280 3281 Vis alle sider  

Forfatter Indlæg
Mercenary
bruger
21. nov. 2013 22:11
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Det er sgu rimelig dårligt spin at Christian Friis Bach står og håber på at Løkke forsætter som formand for GGGI (Matias).
Lose all to save a little

Dette indlæg er blevet rettet 21. nov. 2013 22:12 af Mercenary
ScouserBoy
bruger
22. nov. 2013 14:00
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

For at blive taget alvorligt herinde på det ydmyge bold.dk site bliver jeg åbenbart nødt til lige at komme med et lille udpluk af en af de bøger jeg har været i gang med at læse. Det omhandler utvivlsom noget som den kære Bossedreng også har en imponerende indsigt i, så du skal også være velkommen til at kommentere og tilbagevise. Gerne på humoristisk vis, som du plejer.

Amerikanske BerkShares er beslægtet med britiske Totnes-pund, sådan som amerikanske New Economics Institute er beslægtet med britiske New Economics Foundation, NEF.
Totnes-pund er lokalvalutaen i den lille sydengelske by Totnes, spydspids i det netværk af såkaldte ”transition towns”, omstillingsbyer, der tog fart i Storbritannien i 2006 og ved indgangen til 2012 omfattede 414 godkendte omstillingsinitiativer og betydeligt flere er på vej i over 30 lande. Mange steder, som i Totnes, er det hele byer, der officielt har vedtaget at stille om til bæredygtighed, andre steder er det bydele eller blot grupper i byer, der er gået i gang. Grundtanken i det efterhånden globale netværk er at forberede lokale samfund på tiden, hvor olien bliver knap, klimaforandringerne voldsommere og den internationale økonomi yderligere presset af prisstigninger og krise, og hvor det handler om at blive så robust og selvberoende som muligt. Det er den nye grønne økonomi forsøgt skabt nedefra, via praktisk afprøvning af ideer.
I Totnes, der har 7500 indbyggere, arbejder i dag 10 arbejdsgrupper med omkring 30 projekter omfattende plantning af frugttræer, grøntsager m.m. i byens åbne rum, installation af solenergi i boliger og offentlige bygninger, fremme af cyklisme (biler på biobrændstof har man droppet pga. konkurrencen om biomassen og jorden med fødevaresektoren), byggeri af energivenlige boliger, udveksling af håndværkermæssig kunnen m.m - meget af det hængt op på den ”energi-nedstigningsplan”, der sigter på at gøre Totnes 60 pct. Selvforsynende medbåde energi og fødevarer i 2030. Samt på den lokale valuta, totnes-pundet, som 70 lokale forretninger og virksomheder nu bruger. Og - som det og helt centrale - oplevelsen af ejerskab til omstillingen og det lokale liv, i høj grad baseret på fællesoplevelser og kulturarrangementer som del af projektet.
”Det er en proces, som er virkelig glædesfyldt. Folk har en masse sjov ud af at være med til at gøre det her og skabe forbindelser til andre mennesker undervejs”, siger Rob Hopkins, manden der satte den internationale Transition-proces i bevægelse og selv bor i Totnes. Han tror på de gode historier og konkrete eksempler som det, der kan få Den Store Omstilling til at tage fart, nedefra.
En af de historier, som har begejstret ham - selv om den ikke var del af Transition-initiativet - var da Michelle Obama gravede en del af græsplænen omkring Det Hvide Hus op for at anlægge en køkkenhave med grøntsager.
”For sidste gang det skete, var da Eleanor Roosevelt gjorde det, og det førte til etableringen af 20 mio. grøntsagshaver tværs over USA,” fortæller Hopkins.
”Folk siger ”når økonomien er tilbage på vækstsporet”. Det vil ikke ske. Vi er nødt til at favne forestillingen om en efter-væksten-økonomi. På ny forestille os, hvordan vi fungerer i sådan en økonomi samt bryde koblingen mellem ideerne om velfærd og vækst. Det kan meget vel blive afgørende for os.”

Hvor Transition Town-bevægelsens arbejde foregår lokalt, forsøger den britiske tænketank New Economics Foundation (NEF) at skabe det faglige, herunder økonomisk-teoretiske fundament for en national bevægelse for The Great Transition, NEF’s vigtigste projekt kaldes. Der sker i nært samarbejde med såvel omstillingsbyerne som med New Economics Institute i USA, med London School of Economics, som NEF er knyttet til, og i øvrigt med andre af de tænketanke, universiteter, organisationer og netværk i adskillige lande, der søger efter den ny grønne økonomi.
Både NEF og New Economics Institute samarbejder fx med den canadiske økonomiprofessor Peter Victor ved York University, Ontario, som har lavet det første makroøkonomiske modelstudie for omstilling af et rigt i-land - Canada - fra vækst- til ligevækstøkonomi. Baseret på de faktiske data for Canadas økonomi, beskæftigelse m.m. og ved at skrue på afgørende faktorer for vækstraten - bl.a. investeringer - får Victor scenarier for både minusvækst og nulvækst i landets BNP.
”Jeg blev overrasket over at se, hvor meget der skal ændres i økonomien for at stabilisere på et lavere niveau end dagens. Smerten ved at omstille og stabilisere økonomien på et indkomstniveau noget over det aktuelle er til gengæld let at håndtere. Canada er et rigt i-land, hvor vi ikke har behov for at blive rigere, og vi kan se, hvordan omstillingen til en stabil økonomi med et mindre økologisk fodspor kan gennemføres,” fortæller han.
Peter Victor sammenligner en sådan ligevægtsøkonomi med en moden skov, hvor der er masser af dynamik - nye træer vokser op, gamle dør - men hvor skovens samlede biomasse er nogenlunde konstant.
Han betoner, det vi oplever nu, er de uønskede konsekvenser af en vækstøkonomi, der fejler og går i stå på en ukontrolleret måde. At bevæge sig på planlagt vis mod en tilstræbt mod en ligevækstøkonomi er noget ganske andet. Han mener, krisen giver os den bedste anledning til at starte en bevidst omstilling.
Derfor er det uheldigt, at de fleste nu af al kraft prøver at komme tilbage på det gamle spor så hurtigt som muligt”, siger han.
Således foregår der en begyndende forandringsproces på mange niveauer og med mange aktører i en række lande. Også de traditionelle miljøorganisationer knytter i dag den økologiske udfordring sammen med den økonomiske i erkendelse af, at det er to sider af samme krise. Som f.eks. WWF, der i januar 2012 sendte breve til IMF’s direktør Christine Lagarde og til EU-Komissionens formand José Manuel Barroso om koblingen mellem eurozonens økonomiske krise og den økologiske krise.
”Det er WWF’s stærke overbevisning, at krisen, som udfolder sig i Grækenland og eurozonen, må anskues som meget mere end en finansiel krise. Ud over at have rod i en mishandling af de nationale finanser er krisen en afspejling af en mangelfuld økonomisk udviklingsmodel baseret på overforbrug og et stadigt voksende økologisk underskud samt overudnyttelse af naturlige ressourcer,” hedder det i brevene.
Fokus er på Grækenland, hvor IMF og EU’s krav om ”tilpasning” af landets katastrofale økonomi ifølge WWF går ud over miljøet og dermed illustrerer konflikten i dagens paradigme mellem økonomi og økologi.
Således har Grækenland måtte sløjfe en grøn fond for at spare på budgettet, droppe regler om miljøgodkendelser, skære ned på miljømyndighedernes personale, nedlægge miljøovervågningsinstitutioner m.m. Til gengæld har man ifølge WWF i stor hast og uden miljøovervejelser solgt ud af offentlig jord og givet støtte til ”snavsede energikilder”.
”I takt med at tilpasnings-relaterede pres på miljøet stiger i Grækenland udfolder der sig en underrapporteret, men yderst reel miljømæssig krise bag overskrifterne om den økonomiske og sociale krise. Denne miljømæssige krise bliver desværre alvorligt forstærket af de politiske tiltag, der er blevet vedtaget som svar på den finansielle krise.”
”Kortsigtet vækst med mindst mulig hensyntagen til miljø- og bæredygtighedsmæssige forhold opfattes således nu som et absolut imperativ af hele den græske regering og et betydeligt flertal i parlamentet,” skriver miljøorganisationen.
Vi kunne blive ved, tro mig. Der foregår netop nu overalt i verden en eftersøgning, udforskning og forsøgsvis afprøvning af veje ud af systemkrisen, som bringer os nærmere en økonomi, der er langtidsholdbar ved både at respektere det globale økosystems grænser og ved at bane vej for den velfærd og lighed, der kan sikre alle mennesker et værdigt liv og mindske risikoen for sociale opstande og tragedier.
Vi kunne f.eks. nævne den rapport på 400 sider plus bilag, som den tyske regerings råd om global forandring, WBGU, udsendte i april 2011 om det, rådet også kalder ”Den Store Omstilling”. Rapporten ”World in Transition” siger, at omstillingen til en bæredygtig økonomi uden fossil energi og atomkraft er nødvendig og mulig, men forudsætter, at vi inden for den korte tilgængelige tidshorisont magter at ”organisere det, som ikke kan planlægges” - sagt med henvisning til, at tidligere store omstillinger i historien har været resultat af gradvise evolutionære forandringer.
Eller vi kunne nævne den endnu mere centrale og omfattende - 626 sider - rapport fra FN’s miljøprogram UNEP, ”Towards a Green Economy”, fra november 2011. Som oplæg til Rio+20-konferencen taler den om den ”vidt udbredte desillusion omkring det herskende økonomiske paradigme, følelsen af udmattelse, der udspringer af de mange sammenfaldende kriser og markedsfejl, oplevet gennem det første tiår af det nye årtusind.” Men den taler også om ”den voksende dokumentation for en vej fremad, et nyt økonomisk paradigme - ét, hvor materiel velstand ikke nødvendigvis leveres til en pris af øgede miljømæssige risici, økologiske knapheder og social ulighed.”
”Der tegner sig en stærk sag for, at både regeringer og den private sektor fordobler deres anstrengelser for at blive del af en sådan økonomisk omstilling”, skriver UNEP.
Det centrale er, at der på mange niveauer - vi har omtalt virksomhedsejere, finansfolk, økonomer, tænketanke, regeringsrådgivere, politikere, lokale bevægelser, miljøorganisationer, universitetsforskere samt FN-systemet - nu udfoldes ihærdige, eftertænksomme og løfterige bestræbelser på at tænke nye tanker, gennemføre eksperimenter og lave politik, der kan muliggøre Den Store Omstilling. Aktørerne er ikke sentimentale fjolser eller politiske ekstremister, det er tværtimod kompetente folk, der indefra kender det kapitalistiske marked, det politiske beslutningssystem, den økonomiske teori og de samfundsmæssige mekanismer på lokalt og globalt plan. Det er mennesker med stor erfaring, med stærke netværk og i flere tilfælde med økonomiske ressourcer til at understøtte de nye initiativer.
På den anden side er det ikke en bevægelse, der endnu har nået mainstream endsige de egentlige magthavere i storpolitik og i big business. De, der sidder i de centrale beslutningspositioner i EU, i Washington, i de store finansvirksomheder og i de multinationale selskaber, er sikkert for nogle vedkommende bragt i tvivl, men i praksis reelt fuldt optaget af at få hjulene til at snurre igen, få den velkendte model tilbage på skinner og systemet stabiliseret. De har svært ved at lytte til nye, systemforandrende tanker og budskaber og kæmper i visse tilfælde aktivt i mod dem.
Det er derfor ikke til at vide, hvordan tingene udvikler sig. En af den økologiske økonomis grundlæggere, professor i energi og ressourcer ved University of California Berkeley Richard Norgaard, fanger den aktuelle stemning godt:
”Jeg oplever mig selv spændt ud mellem opstemthed og fortvivlelse. Vi er med fuld fart på vej ind i en anden verden karakteriseret ved forandring, forandring, forandring. Spørgsmålet, er hvordan vi kan holde trit og være på forkant, så det ikke bliver en forandring til det værre. Jeg tror, det bliver både svært og meget, meget spændende.”
Duck
bruger
24. nov. 2013 11:32
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

"Til Svend Pedersen,

Liberal Alliances hovedbestyrelse har i dag i henhold til vedtægternes §11 besluttet, at du ikke længere kan være medlem af Liberal Alliance. Beslutningen skyldes partiskadelig virksomhed. Jeg skal derfor meddele dig, at du d.d. er udmeldt af partiet.

Venlig hilsen

Leif Mikkelsen
Landsformand"


Partiskadelig virksomhed. Ingen yderligere uddybning, hverken til de seks ekskluderede medlemmer eller til offentligheden, og det virker som en ikke helt gennemtænkt beslutning.

Hvis de seks medlemmer vitterligt har bedrevet partiskadelig virksomhed, sĂĄ vil enhver vel have forstĂĄelse for, at smides pĂĄ porten.

Men ved ikke at ville uddybe yderligere, ender man i stedet med en masse dårlig omtale og folk der spekulerer i, om der mon er andre årsager til de røde kort.

Én af de eksluderede, Svend Pedersen, giver i hvert fald udtryk for på Ole Birk Olesens Facebook-væg, at han intet forstår af sin eksludering. OBO siger til gengæld, at de alle seks har modtaget gentagne advarsler før ekskluderingerne.

En anden af de ekskluderede, Kent Hedemann Kristensen, skriver følgende på sin Facebook-væg om grunden til, at han blev smidt ud:

OPSKRIFT PĂ… AT BLIVE SMIDT UD AF LA:
Så er jeg blevet ringet op af Leif Mikkelsen med en forklaring. Respekt for han ringede, forklaringen er nok mere svær, at respektere, den kommer her.

Hovedet på sømmet var, og årsagen til, at jeg er blevet ekskluderet af Liberal Alliance for partiskadelige virksomhed er:
I forbindelsen med valgkampen bestilte jeg sammen med mange andre hos sekretariatet, 200 plakater og 10.000 kuglepenne.
Da jeg trak mit kandidatur, efter en af de berømte opringninger fra Leif Mikkelsen, aftalte jeg med ham, at plakaterne der var leverede og betalte, var mit eget problem. Kuglepennene der ikke var leveret, ville ikke blive leveret og jeg skulle ikke betale for dem. Desuden skulle jeg have de annoncepenge der ikke var brugt tilbage, hvilket også skete minus et gebyr på kr. 5000,-
Senere blev kuglepenne dog leveret og der kom en regning rykker fra sekretariatet om, at jeg skulle betale for kuglepennene, jeg refererede naturligvis til min aftale med Leif Mikkelsen, der nu ikke kendte noget til den. Jeg tilbød naturligvis at returnere kuglepennene.
Senere fik jeg en rykker fra en ekstern leverandør, og her kommer min forseelse så; jeg skrev til leverandøren og oplyste jeg ikke havde bestilt noget hos ham, men alene lavet en aftale med sekretariatet som nu, efter aftale med Leif Mikkelsen, var annulleret. Det er partiskadelig virksomhed, så ved alle det, så I ikke dumper i……


Der MÅ jo ligge andet bag end Kuglepengate. Men hvis ledelsen forbliver tavse, vil det jo være den slags sandheder, der står tilbage, og de kan de vel ikke være tjent med.
Kusk
bruger
24. nov. 2013 23:17
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Jeg har selv haft en finger med i to af eksklusionerne. De er fuldt ud berettiget.

Der er i den henseende tale om folk, der ikke kunne blive optaget i andre politiske partier pga. deres fortid. Bare for at give et billede.
Mvh.
Duck
bruger
24. nov. 2013 23:35
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Jeg tror skam gerne pĂĄ, at de er fuldt ud berettigede.

Men hvorfor sĂĄ ikke bare melde ud, hvordan der er bedrevet "partiskadelig virksomhed"? Det er tilsyneladende ikke alle de seks, der helt har forstĂĄet, hvad de egentlig er blevet ekskluderet for.

Hvis topledelsen var lidt mere klar i deres kommunikation, så ville der allerede være lagt låg på. Er det omtalen - selv den negative - der er målet?
BW # 163™
bruger
24. nov. 2013 23:38
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Der er i den henseende tale om folk, der ikke kunne blive optaget i andre politiske partier pga. deres fortid. Bare for at give et billede.


Var det før eller efter de var optaget i Liberal Alliance?
FC Midtjylland (1999)
Manchester City (1887)
St. Pauli (1910)
Kusk
bruger
24. nov. 2013 23:40
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Var det før eller efter de var optaget i Liberal Alliance?


Før :)

Duck, denne valgkamp har været meget rodet, fordi erfaringen i partiet indenfor valg er meget begrænset. Det er bestemt ikke mit indtryk, at man går efter nogen opmærksomhed i forbindelse med eksklusionerne.

Ham, der ikke kan forstå det, har i øvrigt spredt negative vibes det seneste halve år over partiets linje. Det burde ikke komme bag på ham, at vasketøj ikke skal hænges ud offentligt.

Mvh.

Dette indlæg er blevet rettet 24. nov. 2013 23:44 af Kusk
Borger Louis
bruger
24. nov. 2013 23:44
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Er du sufflør for Joachim Brøchner, Kusk? - hvis jeg må spørge dig, hvad dit arbejde består i?
Dette indlæg er blevet rettet 24. nov. 2013 23:46 af Borger Louis
Kusk
bruger
24. nov. 2013 23:46
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

FT-kandidat og kampagneansvarlig for partiets kommunale valgkamp i Nordjylland.

Joachim kan godt selv ;)
Mvh.
Borger Louis
bruger
24. nov. 2013 23:48
svar
anmeld

Sv: Dansk Politik

Ah, ok. Nå, men det blive da spændende at følge. Er der mange nordjyske ft-kandidater om buddet?

Andet | Dansk Politik

1 2 3 ... 281 282 283 ... 3279 3280 3281 Vis alle sider